Het raakvlak tussen voetbal en maatschappelijke kwesties is nooit eenvoudig te negeren geweest. In de…